image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
36-KH/HU 12/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Lượt xem: 120
Tải về
344-CV/HU 18/12/2017 V/v thực hiện nghiêm NQ số 17-NQ/TU, ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh, NQ số 15-NQ/HU, ngày 23/01/2013 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai
Lượt xem: 206
Tải về
116-CV/BTGHU 30/05/2022 V/v sao gửi tài liệu nghiên cứu quán triệt triển khai chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 89
Tải về
04-CT/HU 04/05/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Lượt xem: 118
Tải về
57-HD/BTGHU 04/05/2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Lượt xem: 115
Tải về
58-HD/BTGHU 09/05/2022 Hướng dẫn đợt tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm " Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 104
Tải về
333-CV/HU 31/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của chính phủ
Lượt xem: 104
Tải về
113-CV/BTCHU 02/06/2022 Về việc phát triển đảng viên mối năm 2022
Lượt xem: 95
Tải về
119-CV/BTGHU 07/06/2022 V/v gửi tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 09- NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XX về chuyển đổi số
Lượt xem: 99
Tải về
61-HD/BTGHU 29/06/2022 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ ( 27/7/1947- 27/7/2022)
Lượt xem: 71
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thắng- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thắng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthang.yyn@namdinh.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Đc Hoàng Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND, SĐT:0972947168

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang