image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
98- HD/BTGHU 03/11/2023 HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về
79- HD/BTGHU 01/11/2023 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 36
Tải về
54-HD/BTGHU 30/03/2022 Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị
Lượt xem: 156
Tải về
60- HD/BTGHU 14/06/2022 Hướng Dẫn tuyên truyền về " Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- campuchia 2022"
Lượt xem: 103
Tải về
57-HD/BTGHU 04/05/2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Lượt xem: 145
Tải về
58-HD/BTGHU 09/05/2022 Hướng dẫn đợt tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm " Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 137
Tải về
61-HD/BTGHU 29/06/2022 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ ( 27/7/1947- 27/7/2022)
Lượt xem: 85
Tải về
62- HD/BTGHU 30/06/2022 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền quý III năm 2022
Lượt xem: 119
Tải về
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thắng- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thắng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthang.yyn@namdinh.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập: Đc Hoàng Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND, SĐT:0972947168

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang