image banner
Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/TB-UBND 26/09/2022 Thông báo thời gian sơ tuyển sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về
46/TB-UBND 26/09/2022 Thông báo phun phòng trừ sâu bệnh cuối vụ Mùa năm 2022
Lượt xem: 51
Tải về
777/UBND-VP3 17/10/2022 V/v chủ động phòngngừa lâynhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật
Lượt xem: 40
Tải về
462/TB-UBND 05/11/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai Kế hoạch chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022
Lượt xem: 41
Tải về
04-CT/HU 04/05/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Lượt xem: 94
Tải về
57-HD/BTGHU 04/05/2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Lượt xem: 89
Tải về
58-HD/BTGHU 09/05/2022 Hướng dẫn đợt tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm " Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 81
Tải về
54 /KH-UBND 11/05/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Lượt xem: 56
Tải về
56/KH-BCĐ 17/05/2022 KẾ HOẠCH Phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
Lượt xem: 44
Tải về
331/UBND-NN 17/06/2022 Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa và cây mầu vụ xuân, chuản bị điều kiện sản xuất vụ Mùa năm 2022
Lượt xem: 65
Tải về
123456
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thắng- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thắng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthang.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang