image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 756
  • Tất cả: 36821
Đảng ủy xã Yên Thắng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Sáng ngày 30/12/2022, Đảng ủy xã Yên Thắng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đảng bộ xã Yên Thắng hiện có 361 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ cơ sở. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trong bối cảnh còn chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 ở những tháng đầu năm, song với quyết tâm chính trị cao nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Thắng đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác Quốc phòng - An ninh. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng; chú trọng việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành; chỉ đạo HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, đồng thời phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong năm, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân; gắn với phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chỉ đạo các Chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025; hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Qua phân tích, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022 có 4/16 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 12/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; toàn Đảng bộ có 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 174 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Yên Thắng cũng phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế. Tổng giá trị thu nhập từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ năm 2022 trên địa bàn xã Yên Thắng đạt 366 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 11 tỷ đồng. Công tác địa chính, xây dựng, vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ; Quốc phòng - An ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và xã Yên Thắng được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021.

 Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ xã Yên Thắng tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực trong công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức; tăng cường công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đảng. Các chỉ tiêu chủ yếu là: phấn đấu có trên 90% đảng viên được nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập thể Đảng bộ và có 90% tập thể Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 5 đảng viên mới trở lên; có 100% các tổ chức Mặt trận - Đoàn thể đạt chất lượng từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Yên Thắng đã trao tặng giấy khen cho các tập thể Chi bộ và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

(T/h: Đinh Liên)

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Thắng- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Thắng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenthang.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang